Wydma Czołpińska

W niedalekiej odległości od Słowińskiej Łąki znajduje się Wydma Czołpińska. Jest to rozległe, ruchome pole wydmowe w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego, którego wysokość osiąga maksymalnie 56 metrów. Wydma znajduje się w obrębie strefy ścisłej ochrony „Mierzeja” i obszar ten chroni pasmo wydm Mierzei Łebskiej oraz porastające je specyficzne i rzadkie gatunki roślin nadmorskich. Działalność antropogeniczna, która przyczyniła się do erozji i dynamicznego […]

Otwieramy się dla Was od 29 maja 2024. Zapraszamy! Obserwuj nasze postępy